Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 63 "Посмішка"

 

Сторінка фізінструктора

 
 

 

 

 
 Інструктор з фікультури:

- Бере участь в організації освітнього процесу, забезпеченні всебічного особистого розвитку дітей, зміцненні психічного здоров'я. Виявляє причини, що перешкоджають становленню особистості дитини.
- Проводить фізичне виховання дітей відповідно до діючих програм та методик для дітей дошкільного віку.
- Визначає завдання і зміст кожного конкретного заняття з урахуванням віку, підготовленості, індивідуальних психофізичних здібностей і самопочуття дітей.
- Надає необхідну диференційовану допомогу дітям під час опанування навичок у рухливих іграх, гімнастиці тощо.
- Забезпечує повну безпеку дітей під час фізичних занять на майданчику, у спортивній залі, не допускає їх перевтоми чи переохолодження, за необхідності надає першу медичну допомогу.
- Постійно стежить за санітарно-гігієнічним станом місць, де здійснюється фізичне виховання.
- Проводить консультації для вихователів і батьків з мето¬дики навчання фізично-спортивної діяльності, її профілактично- оздоровчого значення, з правил безпеки.
- Розробляє пропозиції щодо удосконалення фізично- оздоровчої роботи.
- Спільно з медичними працівниками контролює стан фізич¬ного здоров'я дітей.
- Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дити¬ни, постійно підвищує свій професійний рівень.