Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 63 "Посмішка"

 

Освітня програма ДНЗ № 63 на 2020-2021 н.р.

Освітня програма

 дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) №63 «Посмішка»

на 2020-2021 навчальний рік

 

 

 

 ЗМІСТ

 

 Вступ                                                                                                     ст..3 - 7      

 

Розділ І. Загальні відомості про ДНЗ.                                                ст..8

 

Розділ ІІ.  Загальний обсяг навантаження та очікувані                    ст..9 - 15

                   результати  навчання здобувачів освіти           

            

 Розділ ІІІ.  Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок                     ст..16 - 22

                     освітніх ліній, логічна послідовність їх

                     вивчення

 

Розділ ІV. Форми організації освітнього процесу                             ст..23 - 21 

 

 4.1. Форми організації освітнього процесу                                       ст..23  

 

4.2. Режим роботи дошкільного навчального закладу                      ст..24 - 26 

 

4.3. Фізичне виховання дітей дошкільного віку                                ст..27  

 

4.4. Партнерська взаємодія.                                                                 ст..29 - 30 

 

Розділ V. Опис та інструменти системи                                         ст..31 -  

               внутрішнього забезпечення якості освіти

 

Розділ VІПоказники  реалізації  освітньої  програми.             ст..30 - 36 

 

5.1. Вивчення якості освітньої діяльності                                          ст..37 - 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

      Основні концептуальні підходи до розробки освітньої програми базуються на основі чинного законодавства відповідно до

Конституції України;

Закону України «Про освіту»;

Закону України «Про дошкільну освіту»;

Закону України «Про охорону дитинства»;

Закону України «Про фізичну культуру і спорт»;

Положення про дошкільний навчальний заклад;

Базового компоненту дошкільної освіти України;

Статуту закладу дошкільної освіти;

Програми виховання і навчання дітей від двох до семи

           років «Дитина».

     Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015

 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016- 2020 роки»,

 Базового компоненту дошкільної освіти,

Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641),

 Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305),

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234),

     Дошкільний навчальний заклад освіти  протягом цілеспрямовано та продуктивно працює над питанням  розвитку логічного мислення, психічних процесів, забезпеченню логіко - математичного розвитку та підготовки дітей до шкільного навчання, створення умов для розвитку пізнавальної активності дітей, формуванню навичок математичної діяльності, розвитку пізнавальних процесів дошкільників,  формування навичок зображувальної діяльності - формування естетичного смаку засобами зображувальної діяльності під час навчальної діяльності та в повсякденному житті. Таким чином підвищується якість підготовки до проведення занять у більшості педагогів, розширюється діапазон методів навчання, розвитку і виховання дітей дошкільного віку.

    Освітня програма діяльності дошкільного навчального закладу зорієнтована на цінності та інтереси дитини з урахуванням вікових можливостей

    Цілі і завдання освітньої програми дошкільного навчального закладу визначаються відповідно до його Статуту. Заклад прагне задовольнити потреби громадян відповідної території мікрорайону міста в здобутті дошкільної освіти, забезпечити відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти; створити безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей відповідно до санітарно-гігієнічним вимог, проти епідеміологічних заходів  та забезпечувати їх дотримання. Освітня програма враховує потреби дитячого контингенту та побажань батьків.

Педагогічний колектив постійно сприяє розвитку творчості дошкільників шляхом роботи з різних видів зображувальної діяльності,  забезпеченню логіко - математичного  розвитку дітей під час навчання та в повсякденному житті, створює умови для розвитку пізнавальної активності дітей у роботі з цікавої математики, формуванню навичок кількісної та порядкової лічби , оперування з множинами предметів , практичної логіко - математичної діяльності з дошкільниками : роботи з планом та графіками - схемами

В дошкільному навчальному закладі активно проводиться планомірна робота щодо вдосконалення форм, методів та прийомів роботи спрямованих на мовленнєвий розвиток дошкільників. Педагогами створені умови для реалізації завдань програми по організації занять з розвитку рухів, цікавої математики, розвитку мовлення, ознайомлення з природою, малювання, ліплення, аплікації та організації роботи з ігрової діяльності в повсякденному житті з дітьми різного віку.

В усіх вікових групах створене необхідне розвивальне середовище для повноцінної організації навчальної та ігрової діяльності: в достатній кількості є обладнання для організації педагогічного процесу: таблиці, ілюстрації, предметні картинки для роботи з розвитку пізнавальних процесів в логіко - математичному розвитку, цікавий друкований матеріал. Педагоги, які працюють з дітьми старшого дошкільного віку застосовують під час роботи з логіко - математичного розвитку  такі методи роботи , де використовують елементи розвиваючих логічних методик: елементи ейдетики, схеми, кросворди, вікторини, робота з кубиками М. Зайцева, lego - конструювання, використання коректурних таблиць Н.Гавриш.

Вихователі в роботі з зображувальної діяльності не лише знайомлять дітей з творами художників, вони вчать дітей помічати красу творів мистецтва, відчувати її та передавати у власній художньо - естетичній творчості. Вся робота з розвитку навичок зображувальної діяльності сприяє формуванню творчих здібностей в малят, створює позитивний емоційний настрій, розвиває уяву, фантазію, почуття нового, розвиває творчість, збагачує досвід.

Вихователі творчо підходять до організації роботи з ігрової діяльності: підбирають цікавий матеріал для роботи з дітьми в повсякденній діяльності (ігрові вправи та дидактичні ігри, схеми, карти, головоломки, логічні вправи, цікавий матеріал для проведення сюжетно – рольових ігор, ігор - драматизацій,, театралізованих ігор, дидактичних  та рухливих ігор).

 

Мета Освітньої програми: створення в дошкільному навчальному закладі сприятливих умов для забезпечення різних видів діяльності дошкільників, реалізації проявів індивідуальності кожної дитини та проявів її неповторного «Я», завдяки створеному сучасного ігрового розвивального середовища: ігрових осередків, сучасних тематичних куточків. Використання  предметно – ігрового середовища з метою  забезпечення організації педагогами цікавих видів діяльності під час занять, режимних процесів та в повсякденному житті. забезпечення умов для доступної освіти, що забезпечує рівні стартові можливості для повноцінного фізичного і психічного розвитку дітей, як основи їх успішного навчання в школі в умовах інтеграції зусиль сім’ї і дошкільного навчального закладу.

 

Основні завдання освітньої програми на 2020-2021 навчальний рік:

1. Управління якістю освіти дошкільників шляхом введення:

- нових умов і форм організації освітнього процесу (перевага надається ігровій діяльності дітей –  спільній і самостійній з дотримання дистанції);

-  нових освітніх технологій (робота в дискантній формі);

- оновлення методичного і дидактичного забезпечення, впровадження інформаційних технологій в освітній і управлінський процес.

 

2.Забезпечення творчого підходу до проведення роботи з дошкільниками з розвитку мовлення та навчання грамоти під час навчально – виховного процесу.

 

3.Продовження  роботи з естетичного виховання дошкільників завдяки зображувальній діяльності та розвитку дитячої творчості.

 

4. Створення умов для впровадження здоров’язберігаючих технологій засобами фізкультурно - оздоровчої роботи .

 

5. Створення системи консультування батьківської громадськості у питаннях:

- адаптації до нових умов  організації навчально - виховного процесу дітей дошкільного віку;

- підготовки дітей до шкільного навчання дітей;

- для удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи;

- використання інноваційних педагогічних та ІТ технологій в освітньому процесі.

6. Удосконалення стратегії і тактики побудови розвивального середовища:

- зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І.

 

Загальні відомості про ДНЗ

 

Повна назва закладу

      Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 63 «Посмішка» управління

освіти Міської ради міста Кропивницького

          ЄДРПОУ ідентифікаційний код юридичної особи - 32791285

Юридична адреса закладу 25028, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Академіка Тамма , 4 - а

 Електронна адреса [email protected]

 Прізвище, ім’я, по батькові директора закладу

    Снісар Валентина Михайлівна

Дата заснування закладу 1981 рік

Проектна потужність 8 груп на 183 місця

Площа земельної ділянки  8751,5 метрів квадратних

Площа будівлі - 3286,5 м2

Кількість груп 7 груп: 2 групи дітей раннього віку, 1 група дітей молодшого дошкільного віку, 1 група дітей середнього дошкільного віку, 3 групи дітей старшого дошкільного віку.

З них: логопедичні групи  – 2.

 Мова навчання:  українська

 Режим роботи закладу : 7. 00 – 17.30 .

 Режим роботи чергових груп: 7.00 – 19.00 .

 Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Години прийому директора :

Понеділок - 9. 00 - 11.00

Четвер - 15. 00 - 17.00

 

 

Розділ ІІ.  

 

Загальний обсяг навантаження та очікувані  результати  навчання здобувачів освіти

     Освітній процес у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №63 «Посмішка» здійснюється відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними  програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.       Відповідно до рішення педагогічної ради дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №63 «Посмішка» (протокол №1 від 28 серпня 2020 року) освітній процес здійснюється за програмою  виховання і навчання дітей від двох до семи   років «Дитина» рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 09.11.2015 № 1/11–16163) та Базовим компонентом в новій редакції.

Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти забезпечується через освітню програму для дітей від двох до семи років «Дитина», рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 09.11.2015 № 1/11–16163) та освітню програму «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку (лист МОН України від 01.08.2017 № 1/11-7684).

Організація освітнього процесу у спеціальних (логопедичних) групах здійснюється за освітніми програмами Ю.В.Рібцун «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей 5 –го року життя із фонетико – фонематичним недорозвитком мовлення» (гриф МОНМ і С України від 05.12.2012 № 1/11-18798) та Л.І.Трофименко «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ» програмно – методичний комплекс (схвалено МОН України  , лист МОН України від 11.01.2007 року № 1/11- 42)  для роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби .

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності.

Логопедичні заняття в дитячому садку є основною формою корекційного навчання, на яких систематично здійснюється розвиток всіх компонентів мовлення та підготовка до школи. Логопедичні заняття розподіляються на такі типи :

Заняття по формуванню лексико – граматичних засобів мовлення :

по формуванню словникового запасу,

по формуванню граматичного ладу.

Заняття з формування звукової сторони мовлення .

Заняття з розвитку зв'язного мовлення.

Всі заняття складаються з декількох етапів, до кожного з них вчитель – логопед має чітку інструкцію . У кожному занятті обов'язково передбачаються вправи по закріпленню правильної вимови даного звуку ( на матеріалі складів, слів , речень та текстів), розвитку фонематичного слуху, сприйняття, оволодіння навичками елементарного аналізу , синтезу.

У 2020/21 навчальному році буде організовано роботу таких гуртків:                 Гурток з театралізованої діяльності:

«Казкові перетворення»;  вихователі Трилевич Т.О.,  ДанилишинаО.В.

Гурток з зображувальної діяльності:

«Талановиті пальчики»  вихователі  Багрій С.М., Середня Я.В.

Діяльність гуртка з театралізованої діяльності здійснюється за такою програмою: О.Березіна , О.Гніровська, Т.Линник «Грайлик» з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі, Тернопіль, «Мандрівець», 2014 рік (схвалено комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково – методичної ради з питань освіти МОН України, лист ІІТЗО від 30.03.2014 року №14.1/12-Г-501). Гурток з зображувальної діяльності працює за програмою художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості», Тернопіль, «Мандрівець», 2012 рік (схвалено комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково – методичної ради з питань освіти МОН України, лист ІІТЗО від 25.05.2012 року №Г-106). У дошкільному навчальному закладі додаткові освітні послуги не надаються.

Мова навчання та виховання дітей українська.

Реалізація завдань національно-патріотичного виховання дошкільників здійснюється шляхом інтеграції завдань  у різні види діяльності  при проведені занять з дітьми.. Планування та організація життєдіяльності у ДНЗ здійснюється за режимними моментами з урахуванням блочно-тематичного принципу планування.

У 2020/2021 навчальному році у дошкільному навчальному закладі функціонуватимуть такі групи:

1 групи  раннього віку - № 3 , режим роботи - 10 год,

1 групи  раннього віку - № 7, режим роботи - 12 год,

1 група молодшого дошкільного віку - № 5, режим роботи - 10 год,

2 група середнього дошкільного віку - № 6,№ 1, режим роботи - 10 год,

3 групи старшого дошкільного віку - № 4 , режим роботи - 10 год,

1 група старшого дошкільного віку - № 2 ; режим роботи - 10 год.

Всі вікові групи працюють за 5-денним робочим тижнем.

 • З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листа Міністерства освіти і науки України «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році (рекомендації МОН від 30.07.2020 року № 1/9-411), Постанови Головного державного  санітарного лікаря України «Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідеміологічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби» від 21. травня 2020 року № 25, «Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році» лист МОН від 22.07.2020 № 1/9-394, «Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби», затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 30 липня 2020 року № 42 .

 У 2020/2021 навчальному році в дошкільному навчальному закладі загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме: від 12 до 17 занять

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень

у 2020/2021 навчальному році у групах з 10 годинним перебуванням

(5-денний робочий тиждень) за програмою «Дитина»,

рекомендованою МОН України від 09.11.2015 № 1/11–16163,

 

 

 

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами

перша молодша (від 2 до 3 років)

друга молодша (від 3 до 4 років)

середня (від 4 до 5 років)

старша (від 5 до 6 (7) років )

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна, художня література тощо)1

 

5

 

5

 

5

 

5

 

Сенсорний розвиток, конструювання

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

1

2

2

3

Здоров’я та фізичний розвиток

2

2

2

2

Загальна кількість занять на тиждень

12

13

13

17

Максимальна кількість занять на тиждень

12

13

16

20

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

1,4

3,5

5,3

8,3

 

Примітки:

1. Заняття з художньої літератури планується таким чином: у середній та старшій групах 1 заняття на тиждень може бути проведено за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності; з розвитку мовлення у ІІ молодшій групі; у І молодшій групі та групі раннього віку ‒  інтегруватися у вище названі заняття.

2.  Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Фізкультурні заняття можуть проводитися у І та ІІ половину дня  у дошкільних (4-ий, 5-ий, 6-ий 7-ий р. ж.) групах на свіжому повітрі , в зв'язку з карантинними вимогами.

3.Заняття гуртків у групах з довготривалим терміном перебування проводяться для дітей, які відвідують навчальні заняття, у інші дні, щоб запобігти перевантаження дітей. З перелічених гуртків діти відвідують заняття відповідно до своїх інтересів та побажань батьків. Кількість занять на тиждень не перевищує гранично допустиме навчальне навантаження на дитину.

4. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодших групах не перевищує двох, у середній та старших – трьох організованих навчальних занять. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.

Групи з короткотривалим перебуванням дітей у дошкільному навчальному закладі відсутні

 

у 2020/2021 навчальному році у групах  

 за програмою «Впевнений старт», рекомендованою МОН України від  01.08.2017 № 1/11-7684

 

1 Пізнавально-дослідницька діяльність (у світі людей, особистісний розвиток) проводиться у формі спеціально організованих занять та ігрової діяльності (ігровий тренінг, різні види ігор), роботи з коректурними таблицями тощо. Ігрові форми роботи (ігровий тренінг) не враховані у загальну кількість занять.

2 Заняття з художньо-естетичної діяльності (музична діяльність, малювання, ліплення, аплікація, конструювання, художня література) проводяться предметні (на вивчення нової теми, формування нових умінь та навичок) та інтегровані. Варіанти інтеграції може обирати сам вихователь, або скористатися запропонованим форматом організації спільної діяльності вихователя з дітьми (карта активності тижня), що наведена у програмі «Впевнений старт».

3 Пізнавально-дослідницька діяльність (а саме формування елементарних математичних уявлень) проводиться як під час окремих (предметних занять), так у межах інтегрованого заняття. У програмі «Впевнений старт» запропоновано проведення інтегрованого заняття, у межах якого реалізуються завдання з формування елементарних математичних уявлень та конструювання.

4 Мовленнєва діяльність (розвиток мовлення, грамота) у формі заняття здійснюється відповідно до обраного типу: предметне чи комплексне. У програмі «Впевнений старт» запропоновано проведення інтегрованого заняття, у межах якого реалізуються завдання з мовленнєвої та художньо-естетичної діяльності.

5 ‒ Заняття з фізичної культури (здоров’язберігальна, рухова діяльність) не враховуються в загальну кількість занять на тиждень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній,

 логічна послідовність їх вивчення

 

Зміст освітнього процесу в ДНЗ у 2020/2021 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

 

Освітня лінія

Зміст освітнього процесу

Особистість дитини

Передбачає:

- формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

- виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

Дитина в соціумі

 

Передбачає:

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.

 

Дитина в природному довкіллі

 

Передбачає:

природничу освіченість через наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля.

Мовлення дитини

 Передбачає:

 засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.

 

Дитина в світі культури

Передбачає:

 формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

 

Гра дитини

Передбачає:

 розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Передбачає:

 сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

 

 

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні працівники забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених  у освітніх програмах, зазначених у розділі І.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у дошкільному навчальному закладі визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за вище названими освітніми лініями. У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх ліній порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної складової, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у блочно-тематичному плануванні освітнього процесу.

З метою підвищення якості освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році в дошкільному навчальному закладі використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме (заповнити таблицю):

Назва групи (вік)

Інноваційна технологія

Відповідальний

№ 1

Робота за коректурними таблицями Н.Гавриш

Кононенко З.М.

№ 2

Навчання грамоти за методикою Л.Шелестової

Багрій С.М.

Середня Я.В.

№ 3

Робота з кубиками М.Зайцева

Герман О.С.

Константінова Л.В.

№ 4

Навчання грамоти за методикою Л.Шелестової

Трилевич Т.О.

Данилишина О.В.

№ 5

Навчання грамоти за методикою Л.Шелестової

Добриніна Г.А.

Чернишина Т.І.

№ 6

Лего - конструювання

Пироженко О.І.

Папка Л.М.

№ 7

Робота з використанням елементів ейдетики

Грищенко Н.М.

Кучма О.А.

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття компетентностей, що визначені за усіма освітніми лініями Базового компонента та комплексними і парціальними програмами, за якими здійснюється освітній процес.

Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей дошкільного віку); руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; мовленнєвій; трудовій і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. На кінець навчального року формується модель випускника кожної групи.

Рівень сформованості компетентностей різних вікових груп з’ясовується у процесі здійснення моніторингу рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми раннього та дошкільного віку, отримання антропометричних даних та встановлення рівня нервово-психічного розвитку дітей раннього віку в процесі спостереження за життєдіяльністю дітей.

За результатами здійснення моніторингових процедур педагоги планують корекційну діяльність з дітьми раннього та дошкільного віку, а також індивідуальну роботу.

Дошкільний навчальний заклад здійснює планування методичної роботи також з урахуванням цих результатів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV

Форми організації освітнього процесу

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма дошкільного навчального закладу визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

                            Термін навчання. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 63 «Посмішка»  починається 1 вересня 2020 року і закінчується 31 травня 2021 року, оздоровчий  період (під час якого освітня робота здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України – з 1 червня по 31 серпня 2021року.

                            Упродовж навчального року для дошкільників будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності.: Орієнтовні терміни проведення канікул літні – з 1 червня до 30 серпня 2021 року (90 календарних днів), осінні – з 26 жовтня до 30 жовтня 2020 року (5 календарних днів),  зимові – з 2 січня до 11 січня 2021 року (10 календарних днів), весняні – з 1 квітня до 10 квітня 2021 (10 календарних днів).

                            Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість занять становить:

 • у І молодшій групі – не більше 10 хвилин;
 • у ІІ молодшій групі – не більше 15 хвилин;
 • у середній групі – 20 хвилин;
 • у старшій групі – 25 -30 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менш 10 хвилин.

Тривалість проведення гурткової роботи – 15-25 хвилин залежно від віку дітей.

 

 

 

 Режим роботи дошкільного навчального закладу (ясла - садок)

 № 63 «Посмішка»

Режим роботи групи раннього віку №7 - 12 годин, 5 раз на тиждень;

Режим роботи групи раннього віку №3 - 10 годин, 5 раз на тиждень;

Режим роботи ІІ молодшої групи  №5 - 10 годин, 5 раз на тиждень;

Режим роботи середньої  групи  №6  - 10 годин, 5 раз на тиждень;

Режим роботи  середньої групи  №1 - 10 годин, 5 раз на тиждень;

Режим роботи старшої групи  №2 - 10 годин, 5 раз на тиждень;

Режим роботи старшої групи  №4 - 10 годин, 5 раз на тиждень;

 

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2020/2021 навчальному році педагогами закладу будуть проводитися різні форми організації освітнього процесу, у тому числі заняття різних типів. Для якісної організації освітнього процесу проводяться такі заняття (за типами):

 • фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);
 • групові (10-12 дітей);
 • індивідуально-групові (4-6 дітей);
 • індивідуальні (1-4 дитини).

За дидактичними цілями у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

 •  заняття із засвоєння дітьми нових знань;
 • заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;
 • контрольні заняття.

За специфікою поєднання змісту та форм роботи в межах заняття проводяться такі заняття: 

 • інтегровані;
 • комплексні.

Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

 

Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися заняття з художньо-продуктивної та діяльності та фізичного розвитку. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У дошкільному навчальному закладі планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами  та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Блочно-тематичне планування освітнього процесу є одним із ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції й сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення протягом одного-двох тижнів. Інтеграція – це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу.

Тип заняття обирає та уточнює педагог (вихователь, музичний керівник, інструктор з фізкультури, вчитель-логопед та ін. ) самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

 

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Окрім занять, проводяться інші форми спеціально організованої освітньої діяльності:

 • ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);
 • спостереження;
 •  пошуково-дослідницька діяльність;
 • екскурсії;
 • театралізована діяльність;
 • трудова діяльність;
 • дитячий туризм
 • конструктивно - будівельна діяльність.

Крім спеціально організованої освітньої діяльності, передбачається самостійна діяльність дітей: ігрова, художня, фізична.

За окремим планом педагоги здійснюють індивідуальну роботу з дітьми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;
 • гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 •  загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (дитячий туризм);
 • оздоровчих заходів (свят та розваг).

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з раннього віку.

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти у дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота за інтересами дітей. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

Вищезазначені форми організації освітнього процесу дошкільного навчального закладу реалізуються в рамках плану роботи дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 63 «Посмішка»  на 2020/2021 н.р.;

 • режиму роботи груп та дошкільного навчального закладу.

За окремим планом у закладі організовується оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

 • ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;
 • дозований біг, ходьба по траві, піску, по «доріжці  здоров’я», обливання ніг прохолодною водою;
 • рухливі та спортивні ігри;
 • процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;
 • екскурсії, цільові прогулянки;
 • продуктивні види діяльності;
 • ігри з водою, піском;
 • конструкторські та творчі ігри;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • організація трудової діяльності;
 • літературні розваги, конкурси малюнків;
 • змагання, різноманітні конкурси, естафети.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партнерська взаємодія батьків та педагогів

З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім'ї, дошкільним навчальним закладом (ясла - садок)

 № 63 «Посмішка» організовано роботу по консультуванню батьків (в on - line режимі):

 • організація індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють;
 • організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту закладу дошкільної освіти.

Дошкільний заклад здійснює консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, із питань:

 • соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • вікових, психофізіологічних  особливості дітей;
 • психологічної готовності до навчання у школі;
 • профілактики  відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • організації ігрової діяльності;
 • організації харчування дітей вдома;
 • створення  умов для за загартування і оздоровлення;
 • соціального захисту дітей із різних  категорій сімей;
 • забезпечення проти епідеміологічних умов перебування в дошкільному закладі в умовах карантину.

Робота з батьками  або особами, які їх замінюють і дітьми (віком від 3 до 5 років) проводиться підгрупами та індивідуально за річним планом роботи.

Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів: вихователів, практичного психолога, медичного працівника.

Також з метою поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей раннього та дошкільного віку, доступності здобуття дошкільної освіти педагогічний колектив дошкільного закладу здійснює (дистанційно) соціально-педагогічний патронат сімей, діти яких за станом здоровˈя та інших причин не відвідують дошкільного закладу, але проживають на його території обслуговування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до  статті 41 Закону України «Про освіту». Вона включає:

 • оприлюднені критерії, правила та процедури оцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів у закладі освіти;
 • політики та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічна рада закладу дошкільної освіти формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності.

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України з урахуванням: цілей та пріоритетів розвитку закладу дошкільної освіти; типу закладу, місцезнаходження, умов діяльності.

До розбудови внутрішньої системи якості освіти залучаються усі учасники освітнього процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендації щодо створення внутрішньої системи

забезпечення якості освіти

Мета внутрішньої системи забезпечення якості освіти: постійне та послідовне підвищенні якості освіти на основі відстеження динаміки показників освітньої діяльності та освітніх процесів у дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 63 «Посмішка» .

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

1.Визначення пріоритетних напрямів та показників для оцінювання освітньої діяльності, управлінських процесів у дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 63 «Посмішка» .

2.Здійснення вимірювання показників освітньої діяльності та управлінських процесів у  дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 63 «Посмішка» та оцінка їх динаміки.

3.Визначення шляхів підвищення якості освіти за результатами  оцінювання показників освітньої діяльності та освітніх процесів.

4.Надання допомоги учасникам освітнього процесу щодо підвищення якості освіти.

 

Напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання

якості освітньої діяльності та управлінських процесів у дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 63 «Посмішка»

 

Напрями, показники для оцінювання освітніх і управлінських процесів у  дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 63 «Посмішка»  доцільно визначати за результатами аналізу діяльності закладу освіти за минулий навчальний рік та анкетування педагогічних працівників, батьків вихованців щодо якості провадження освітньої діяльності в дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 63 «Посмішка»  .

Методами збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у  дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 63 «Посмішка» є: вивчення документації, спостереження, опитування (анкетування, інтерв’ювання) усіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, дітей, батьків вихованців) та спостереження за дітьми в різних видах діяльності. А також медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та станом здоров’я дітей на заняттях з фізкультури (система медичних і педагогічних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання).

Зміни та доповнення до напрямів, показників, методів збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності й управлінських процесів у дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 63 «Посмішка»  схвалюються відповідним рішенням педагогічної ради та затверджуються наказом керівника закладу.

Орієнтовні напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 63 «Посмішка»

 

Нап-рям оцінювання

Показники

Методи збору інформації

Термін проведення

Освіт-нє середовище

Забезпечення у дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 63 «Посмішка»   (спортивного, музичного залів, груп) обладнанням відповідно до Типового переліку

Спостереження

про-тягом року

Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками відповідно до Типового переліку

Спостереження

про-тягом року

Стан території та приміщень. Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам

Спостереження, вивчення документації

про-тягом року

Дотримання вимог безпеки життєдіяльності вихованців та охорони праці працівників

Спостереження, вивчення документації

про-тягом року

Створення умов для дітей з особливими потребами

Спостереження, вивчення документації

на початок навчального року

Освітня діяльність

Якість планування в дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 63 «Посмішка»

Вивчення документації

що-місяця

Діяльність керівника дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 63 «Посмішка»

Опитування, вивчення документації

2 рази на рік

Система внутрішнього моніторингу

Вивчення документації

2 рази на рік

Організація та здійснення освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 63 «Посмішка»

Спостереження вивчення документації

про-тягом року

Рівень реалізації компетентнісного підходу

Спостереження оцінка, вивчення документації

про-тягом року

Діяльність вихователя

Спостереження, вивчення документації

про-тягом року

Організація та здійснення методичної роботи

Вивчення документації

про-тягом року

Співпраця з батьками вихованців

Опитування, вивчення документації

про-тягом року

Результати освітньої діяльності

Рівень засвоєння вихованцями старших груп вимог БКДО за освітніми лініями

Спостереження

про-тягом року

 

 

Основні засоби політики забезпечення якості освітньої діяльності

та якості освіти в дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 63 «Посмішка»

 

Основними засобами політики забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 63 «Посмішка» є:

 • забезпечення публічної інформації про діяльність закладу освіти (ст. 30 Закону України «Про освіту»);
 • дотримання принципів академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників (ст. 42 Закону України «Про освіту»);
 • запобігання та протидія булінгу (цькуванню);
 • створення умов щодо професійного зростання педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (зі змінами).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • VІ Показники реалізації освітньої програми

 

Основні процедури вивчення якості освітньої діяльності в дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 63 «Посмішка»

Основними процедурами вивчення якості освітньої діяльності в ДНЗ визначено:

 • відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • внутрішній моніторинг якості освіти;
 • самооцінювання освітньої діяльності.

Відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. У якості інструментарію можна використати регіональні карти спостереження або кваліметричну модель Єльникової Г.В. (лист МОНУ від 06.11.2015                № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»).

Для забезпечення об’єктивності та достовірності даних важливо дотримуватись принципів академічної доброчесності, утому числі справедливого оцінювання.

Внутрішній моніторинг якості освіти здійснюється відповідно до статті 48 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти». Для проведення внутрішнього моніторингу розробляється відповідна програма.

Самооцінювання освітньої діяльності включає :

 • самооцінку показників освітньої діяльності та управлінських процесів у дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 63 «Посмішка»;
 • оцінювання педагогічними працівниками своєї діяльності.
 •  

Очікувані результати щодо реалізації системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 

1. Отримання об’єктивних даних про якість освітньої діяльності та управлінських процесів  у дошкільному навчальному закладі (ясла - садок)

№ 63 «Посмішка» .

2. Підвищення якості освіти в дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 63 «Посмішка» на основі прийняття ефективних управлінських рішень.

3. Створення атмосфери довіри в дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 63 «Посмішка»серед педагогічних працівників та батьків вихованців.

У роботі з розробки освітньої програми дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 63 «Посмішка», спрямованої на набуття вихованцями компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти взяли участь:

           Снісар В.М..,директор дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 63 «Посмішка»,

Ткачук О.В. , вихователь -  методист дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 63 «Посмішка».