Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 63 "Посмішка"

 

Звіт керівника

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА

дошкільного навчального закладу (ясел - садка)

№ 63 «Посмішка»

Міської ради м.Кропивницький  Кіровоградської області

про свою діяльність за підсумками 2019-2020 навчального року

 

 

  Шановні присутні!

Закінчився складний та незвичний навчальний рік і  ми підводимо підсумки роботи колективу дошкільного навчального закладу. Керуючись Положенням про порядок звітування директора ДНЗ перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування дошкільного закладу, за 2019-2020 навчальний  рік.

На сьогоднішній день,  дитячий садок - це перша і дуже важлива сходинка в освіті.

 Дуже багато зараз говориться про якість освіти, а досягти її можна, на наш погляд, тільки пред'являючи єдині вимоги з боку батьків та вихователів.

Такі заходи як ці публічні слухання, спільні свята і дозвілля допомагають нам стати єдиною командою в нашій нелегкій справі. Даний звіт - засіб забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи нашого закладу.

Головними завданнями  звіту, як засобу  інформування громадськості є:

 • підвищення відкритості дошкільного закладу;
 • задоволення інформаційної потреби різних груп користувачів: це і батьки, і педагоги, і засоби масової інформації та органи влади;
 • інформаційне забезпечення ринку освітніх послуг в   ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 63  «Посмішка» МР м.Кропивницького Кіровоградської області  у своїй діяльності керується:

 Конституцією України,

Законами України “Про освіту”, “

Про дошкільну освіту”,

Положенням про дошкільний навчальний заклад ,

 іншими нормативно-правовими актами,

власним Статутом.

Засновником дошкільного закладу є виконавчий комітет МР м.Кропивницького, який здійснює його фінансування, матеріально-технічне забезпечення, харчування та медичне обслуговування. Дошкільний заклад належить до комунальної форми власності.

ДНЗ № 63 «Посмішка» функціонує з 1980 року, знаходиться за адресою: вул. Академіка Тамма 4 а .

Головна мета діяльності  ДНЗ № 63 «Посмішка»: забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку.

      Дошкільний навчальний заклад розрахований на 135 місць.

      Функціонують 7 груп з них : з  12-годинним режимом перебування дітей: з 7.00  до 19.00 одна  група (чергова) та  6 груп   - 10,5 год. З 7.00 до 17.30

      Групи комплектуються за віковими ознаками, з них:

       -  2 групи для дітей віком від 2 до 3 років;

       -  5 груп для дітей віком від 3 до 6 років;

 

 

 

 1. Організація освітнього процесу у ДНЗ

 

Зміст, форми та методи виховання і навчання, використання педагогічних інноваційних технологій та методик, рівень матеріально-технічного забезпечення, навчально-методичної бази та медико-соціальних умов забезпечують належний рівень освітнього процесу та оптимальні умови для повноцінного перебування дітей в закладі.

Для регламентації діяльності колективу в ДНЗ працюють методична та психолого-корекційна служби. Освітній процес  здійснюється на основі забезпечення умов для  повноцінного виховання і розвитку дітей дошкільного віку. Навчально-матеріальна база ДНЗ устаткована, постійно оновлюється та гармонізується. В закладі створено належні умови для реалізації дитиною свого природного потенціалу - фізичного, психологічного, соціального.

 

У 2019 – 2020 навчальному році  організація освітнього процесу в дошкільному закладі була спрямована на виконання основних завдань ДНЗ, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, а саме:

 

 • Робота на реалізацію завдань національно-патріотичного виховання  черз художньо-естетичний  розвиток вихованців.

 

 • Удосконалювати роботу щодо формування ігрової компетенції у дітей дошкільного віку

        під час  дидактичних та сюжетно-рольових ігор .

 

 • Продовжувати   роботу щодо практичної реалізації методу індивідуального медико-психолого –педагогічного супроводу дітей з вадами зору, з метою зміцнення  та збереження фізичного психічного здоров,я та формування у них здорового способу життя .

 

Організація освітньої діяльності в дошкільному  навчальному закладі у 2019/2020 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), листа МОН «Щодо  організації діяльності закладів  освіти, що забезпечують здобуття доршкільної освіти у 201892020 навчальному році» від 02.07.2019 №1/9-419,  інших нормативно-правових актів.

У навчальному році педагогічний колектив у взаємодії з батьками продовжував роботу    щодо розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії здобувачів дошкільної освіти. Систематична робота вихователів та практичного психолога Рябоконь О.О.. з дошкільниками була спрямована на становлення у дитини дошкільного віку основної компетентності - вміння взаємодіяти, співпрацювати, розуміти, самореалізовуватися в соціумі серед ровесників, молодших і старших за віком людей.


    Підвищенню якості методичної роботи, майстерності педагогів у дошкільному закладі сприяли педагогічні ради, семінари – практикуми, конкурси, виставки, день педагогічної майстерності.

Семінар-практикум «Розвиток  дотику та дрібної моторики  у дошкільників з вадами зору » та майстер-клас для вихователів «Формування художньо - продуктивної компетенції дошкільників »  сприяли  розвитку  професійної компетентності вихователів закладу.        

Щорічно  проводиться  «Осінній ярмарок», в якому охоче приймали участь батьки, педагоги та діти ЗДО. Свято супроводжували жартівливий настрій, позитивні емоції, веселі посмішки дорослих та малят.  Діти подарували дорослим чудове свято  з веселими українськими жартами, піснями, таночками; батьки  брали участь у конкурсах, іграх.

                Значну увагу протягом року приділяли забезпеченню якісної освіти дошкільникам , шляхом реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи.

 Для відстеження результативності роботи з дітьми вчителем-логопедом Рябоконь О.О. проведено моніторинг сформованості знань , умінь і навичок ,  критичного мислення   дітей їх компетентності та соціалізації, визначених  Базовим компонентом дошкільної освіти. Це дало змогу систематично відслідковувати як реальні успіхи дитини, так і потенційні, які окреслюють коло необхідних навчальних та виховних дій.

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності освітньої роботи  з дітьми  сприяла активна участь педагогів  в методичній роботі дошкільного закладу та  міста .

З метою запобігання виникнення надзвичайних подій, учасниками яких є діти, вихованці гр. № 4,7  відвідали пожежну частину                                 

 

Щорічно медичні працівники здійснюють облік дітей дошкільного віку,Роблять аналіз відвідування дітьми дитячого садка. .

 

В умовах карантину педагоги ДНЗ проводили дистанційне навчання здобувачів дошкільної освіти через вайбер, месенджер, посилання на YouTube- ролики і т.п. Інформація надавалась батьками, а вони вирішували у який зручний час для них та дитини цю інформацію запропонують власній дитині, ураховуючи її психофізіологічний та емоційний стан.

 

2. Матеріально-технічне забезпечення ДНЗ

 

          Дошкільний навчальний заклад має типову споруду, яка здана в експлуатацію в 1980 році і розрахована на 183 місць.  До складу групових осередків входять: роздягальня, ігрова, спальня, туалет. В групових приміщеннях розміщені столи, стільці для дітей, шафи для зберігання іграшок, будівельних матеріалів, полички для книг, куточки природи. Дитячі меблі міцні, стійкі, без гострих кутів, відповідають вимогам ТБ. Вони використовуються для проведення щоденної  освітньої   роботи з дошкільниками відповідно до чинних програм, розкладу занять та режиму роботи закладу, організованої та вільної ігрової діяльності дітей, для організації харчування та денного відпочинку, для співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

Всі приміщення використовуються раціонально.  Працює музично - спортивна зала, обладнано методичний , психологічний, логопедичний та дефектологічний кабінети. Створено умови для медичного обслуговування здобувачів дошкільної освіти  – обладнано медичний кабінет, ізолятор. 

Питання матеріального забезпечення сплановано в річному плані роботи закладу в розділі «Адміністративно – господарська діяльність».  

          Будівля дошкільного закладу знаходиться далеко від проїзної частини, має металевий паркан, зручні під’їздні шляхи, по периметру територія  захищена зеленою зоною. Приміщення  утеплене , має гарний сучасний вигляд .  

Адміністрація  приділяє велику увагу озелененню території закладу, створення комфортного середовища для  перебування вихованців на вулиці.

На  території   розташовані клумби, газони, дерева і кущі, дослідні ділянки. Доцільно  розташовані зелені насадження як на території закладу, так і на групових ділянках. Квітники постійно оновлюються, силами працівників закладу щорічно проводиться обрізка дерев, кущів,  вирубка сухих гілок.

На території закладу розташоване овочесховище для зберігання свіжих фруктів,  овочів. Його утримання  відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.  Зберігання продуктів упорядковано, витримуються вимоги щодо їх утримання,

 Асфальтне покриття на території закладу в належному стані. 

 Кожна група має ізольований ігровий майданчик з тіньовими навісами.   Всі  павільйони утримуються в безаварійному  стан. 

На кожному ігровому майданчику є столи і лави , де діти можуть займатися СХД та дослідницькою діяльністю .

На території закладу розміщено 1 спортивний майданчик.  Постійно проводиться робота щодо його фарбування  та  збереження спортивного обладнання, На спортивному майданчику розміщено яму для стрибків в довжину, шини  та пеньки для перестрибування, гімнастичні драбини для лазіння.

 

Всі групові кімнати та коридори  естетично оформлені, інтер’єр приміщень дібрано з урахуванням  сучасного дизайну, все обладнання та меблі розташовані зручно та доцільно. Всі кабінети забезпечені  обладнанням та укомплектовані згідно вимог.

            Групи, які розташовані на першому поверсі ДНЗ мають ізольовані входи, що дає змогу забезпечувати  якісне проведення протиепідемічних заходів в період карантину, постійно дотримуватися виконання санітарно-гігієнічних вимог.                    

В дошкільному закладі постійно проводиться робота щодо підтримки матеріально-технічної бази закладу, системи водопостачання, теплопостачання, каналізації, сантехнічного обладнання  в режимі безперебійного функціонування, утримання всіх приміщень у відповідності з санітарно-гігієнічними, педагогічними та естетичними нормами. Заклад  постійно забезпечено гарячою водою.

 Харчоблок   знаходиться в належному   стані, проведений  якісний   ремонт всього приміщення , замінено: витяжки , столи,  мийки ,  електричні  плити  все технологічне обладнання знаходиться в робочому стані. 

 

 Укомплектування груп здійснюється згідно Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти,   затвердженого Міністерством освіти і науки України 19.12.2017р. за №1633.

  Ігрове та навчальне обладнання в групових приміщеннях в достатній кількості, відповідає віку дітей, дає змогу організувати освітній процес, самостійну діяльність  дітей протягом дня  згідно сучасних вимог, забезпечити розвиток  кожної дитини з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей.   Створено розвиваюче середовище для дітей.    Ігрове та навчальне обладнання зручно розташоване, доступне для вихованців,  спонукає дітей до елементарних дій  з ним, сприяє  розвитку пізнавальної сфери.

В кожній групі організовані куточки  для розвитку інтелектуальної діяльності, дрібної моторики рук, самостійної художньої, предметно-практичної діяльності,  наявність яких сприяє розвитку кожної дитини.  Всі куточки обладнані необхідним матеріалом для розвитку вихованців згідно віковим особливостям.

            Створені умови для дослідницької, трудової діяльності (куточки природи, куточки для чергування тощо), розвитку сюжетно-рольових ігор. Також організовано осередки для ознайомлення вихованців з національними традиціями українського народу.

Таке середовище в групах  сприяє розвитку пізнавальних здібностей дітей, активній самостійній  діяльності, набуттю практичного досвіду.

 

Основні гігієнічні вимоги до штучного освітлення (достатність, рівномірність розподілу, відсутність блиску) виконуються. На території закладу працює  зовнішнє освітлення.

Постійно проводиться облік використання електроенергії, щорічно проводиться інвентаризаційний облік матеріально-технічної бази закладу, створюється комісія щодо його проведення.

 

Добровільні внески батьків за 2019-2020 н.р. були витрачені на удосконалення матеріально — технічної бази  закладу.

За кошти  міської ради м.Кропивницького  зроблено  ремонт:

Теплопункт – 24 240 грн

Ремонт теплової мережі (вулиця) – 105 866 грн

Ремонт сан.тех. мережі груп – 96 154 грн

Ремонт комори – 21 496 грн

Встановлені протипожежні двері в електрощитовій – 18 500 грн

Заміна трубопроводу опалення в коморі – 7676 грн

Ремонт ганку – 12 000 грн

Ремонт електроплити – 2600 грн

Ремонт електро сковороди – 808 грн

Матеріально-технічна база дошкільного закладу є достатньою для проведення необхідного обсягу  освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку щодо реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти, щорічно підлягає оновленню та розвитку.

 

3. Кадрове забезпечення ДНЗ

 

          Керуючись Законами України «Про освіту» ст. 58, «Про дошкільну освіту» ст.. 30, Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним Статутом, на посади педагогічних працівників приймаються  особи, які мають відповідну вищу освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, бакалавра, або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту).

           Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) № 63 «Посмішка » укомплектований педагогічними кадрами на 100%  та обслуговуючим персоналом (100%). Педагогічні кадри закладу мають спеціальну педагогічну освіту,  за станом здоров'я їм дозволено здійснювати педагогічну діяльність.

У дошкільному закладі працює 42 працівники, освітню роботу з дітьми здійснюють   16 педагогів, із них 12 вихователів, 1 музичний керівник, інструктор  з фізкультури, практичний психолог, керівник гуртка, вчитель- логопед.

Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом директора  на початку навчального року. Адміністрація ДНЗ № 63 «Посмішка» диференційовано підходить до вихователів-початківців і до досвідчених  педагогів-майстрів, створюючи належні умови для розкриття їх творчого та професійного потенціалу.

Відповідно до ст..32 Закону України «Про дошкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013), зареєстрованим Міністерством юстиції України 14.12.2010 № 1255/1855),  на виконання наказу територіального відділу освіти Комунарсього району від 16.09.2019 №233 к/тр «Про атестацію педагогічних працівників установ та закладів  Комунарського району у 2019-2020 навчальному році» та згідно перспективного плану в дошкільному навчальному закладі проведена атестація педагогічних кадрів.

          У 2019-20 н.р. атестовано 4 педагоги, що становить 24% від загальної кількості педагогічних працівників ДНЗ. 

      За результатами атестації  вихователю Кононенко З.М. присвоєно кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії», вихователю Константіновій Л.В.. присвоєно кваліфікаційну категорію  «спеціаліст  11 категорії » та вихователю Кучмі О.А. присвоєно кваліфікаційну категорію  «спеціаліст  1 категорії».

Організовано роботу зі своєчасного проходження курсів підвищення кваліфікації: за минулий навчальний рік на курсах в КЗ «ЗОІППО» підвищили свою  кваліфікацію 4 педагогів згідно перспективного плану підвищення кваліфікації.

Антипедагогічних проявів серед педагогічних працівників закладу не зафіксовано. Педагогів, притягнутих до дисциплінарної відповідальності за ініціативою відділу освіти чи керівника закладу, немає. 

 

 

4. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та педагогічних працівників

 

На виконання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах систематично аналізується стан виконання фактичних норм харчування дітей та показники фактичної вартості харчування, здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог.

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 ( зі змінами затвердженими наказом МОН молоді та спорту України та МОЗУ від 26.02.2013р. №202/165), та наказу «Про організацію харчування дітей у дошкільному закладі у 2018 році» від 02.01.2018р. №05/р.

У дошкільному закладі організовано 3-разове харчування дітей, що відповідає режиму роботи ДНЗ. Усього харчувалося 159 дитина, з них дітей раннього віку 34, дошкільного віку 125 . З пільгової категорії безкоштовно харчується - 16 дітей (з багатодітних сімей - 3 дітей, з сімей учасників бойових дій АТО -  9 дітей, діти інваліди - 2 дитини, з малозабезпечених сімей - 2).

Відповідно до штатного розпису дошкільний навчальний заклад укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування.

Систематичний контроль за організацією харчування здійснювали сестра медична старша:  Петренко Тетяна Сергіївна .

Харчоблок та групи в повній мірі забезпечені кухонним інвентарем, посудом, обладнанням.

 ».

Комірник своєчасно подавала щомісячні та поточні заявки на продукти харчування відповідно до примірного двотижневого меню, затвердженого керівником дошкільного навчального закладу та погодженого з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Кіровоградській  області.

До дошкільного навчального закладу приймали лише якісні продукти харчування і продовольчу сировину, за наявністю супровідних документів, які відповідали вимогам державних стандартів сертифіката якості, державні реєстри або висновок санітарно - гігієнічної експертизи, ветеринарні довідки. Умови зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини в дошкільному закладі задовільні, відповідають санітарно- гігієнічним вимогам.

Відповідно до примірного двотижневого меню та картотеки страв, затвердженої керівником дошкільного навчального закладу, спільно з кухарем та комірником щодня складали меню-розклади на наступний день.

Медична сестра вчасно, за 30 хвилин до видачі їжі на групи, знімала пробу готових страв та робила запис про результати зняття кожної проби у Журналі бракеражу готової продукції.

Кухар у присутності медичної сестри своєчасно відбирала добові проби в об’ємі порції для дітей молодшої вікової групи.

У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснювалась відповідно до графіка видачі їжі. Помічники вихователів дотримувались санітарних правил при отриманні їжі з харчоблоку: їжу отримували у промаркованому посуді з кришками, у спецодязі.

Працівники харчоблоку готували смачні страви відповідно до картотеки страв, меню- розкладу, дотримуючись технологій приготування страв.

Аналіз виконання норм харчування за навчальний рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм.

 

            Відповідно до розподілу функціональних обов’язків документацію з організації харчування своєчасно ведуть сестра медична старша, комірник,кухар.

Вихователі та помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть активну участь в організації харчування дітей, формують у них культуру харчування та розуміння значення прийому їжі для нормального функціонування організму) формують стійкі культурно-гігієнічні навички.

Організація медико-профілактичної роботи. Роботу даного напрямку у закладі здійснюють: старша медична сестра, інструктор з фізкультури, вихователь- методист.

План роботи медичної служби на 2019-2020 н.р. виконаний в повному обсязі. Медичне обладнання та медичний інструментарій представлені у достатньому обсязі. Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування; здійснювались антропометричні виміри в садових групах ДНЗ - щоквартально, в групах раннього віку - щомісячно, перевірка постави, огляд на педикульоз.

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.    

З метою  формування навичок здорового способу життя та запобігання порушень техніки безпеки працівниками закладу в річному плані роботи в розділі «Охорона життя і здоров’я дошкільників» плануються заходи щодо попередження дитячого травматизму в трьох напрямках:

 • із працівниками ДНЗ; із вихованцями; з батьками.

Щорічно на початку року видаються накази про закріплення відповідальних за:

 • роботу з охорони праці;  роботу з пожежної безпеки; роботу з попередження дитячого травматизму.

 Проводиться системна робота щодо забезпеченню всіх служб ДНЗ інструкціями з ОП, ПБ, які переглядаються, доповнюються у зв’язку зі змінами в нормативному законодавстві чи в умовах життєдіяльності ДНЗ.

Налагоджена робота щодо попередження дитячого травматизму з урахуванням сезонних явищ. Інструктажі з  ОП, ТБ проводяться відповідно до плану та програми.

Один раз на рік проводиться навчання з евакуації згідно «Інструкції дії персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації», яка щорічно складається з урахуванням кадрових змін. Вся документація з ОП, ПБ затверджена і погоджена відповідно до  нормативни  вимог.

Навчання і перевірка знань з ОП, ПБ  працівників ДНЗ проводиться один раз на 3 роки, результати заносяться до посвідчення  по перевірці знань з охорони праці.

Результатом грамотної і професійної роботи з питань ОП, ТБ є відсутність в навчальному році випадків дитячого травматизму.

 . На виконання вимог чинного законодавства з питань охорони дитинства і захисту прав малолітніх  в річному плані роботи передбачені та розглядаються питання  на педагогічних радах, на загальних батьківських зборах,  на загальних зборах колективу, на нарадах при директору, на засіданнях батьківського комітету. Крім того, більша частина питань вирішується оперативно по мірі виникнення (за ініціативи батьків та співробітників).

  .

Для стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників за зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну працю, новаторство в роботі та за інші досягнення   застосовувались заохочення, передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.

 

5. Співпраця з сім'єю та громадськими організаціями                                                                                                                                                                                                                              

 

            Основними напрямками взаємодії з батьками у дошкільному навчальному закладі (ясел-садка) № 63 «Посмішка» є :

 • просвіта батьків; фахове вдосконалення педагогів; методичний та психологічний супровід організації взаємодії вихователів з батьками та спільної діяльності батьків з дітьми.

Педагоги забезпечували освітні потреби кожної конкретної сім’ї, активізували та збагачували виховні вміння батьків, підтримували їх впевненість в особистих педагогічних можливостях, знайомили з кращим досвідом сімейного виховання з питань підготовки дітей до шкільного навчання. Проблемами, які потребують вирішення у роботі з батьками, виступають:

 • систематичне обновлення власного сайту, завдяки якому, суб’єкти освітнього процесу зможуть обмінюватись досвідом, брати участь у різних проектах;
 • підвищення  рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них відчуття соціальної і особистої відповідальності за повноцінний розвиток своїх дітей.

 

6. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань                                                                                                                                                 діяльності навчального закладу

Робота щодо звернень громадян з питань діяльності навчального закладу ведеться на належному рівні. Всі питання, зауваження та пропозиції не залишені без уваги та вирішені позитивно.

Отже, заплановану роботу на 2019-2020 н.р. можна вважати виконаною в повному обсязі.