Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 63 "Посмішка"

 

Адміністрація

Полоска

  

Директор

 

Дошкільного навчального закладу № 63 "Посмішка"

 

Снісар Валентина Михайлівна
 

 
 
Графік прийому громадян
 
Понеділок, середа з 14.00 - 17.00
 
Директор ДНЗ :
 
- Забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти.
- Здійснює загальне керівництво всіма напрямами діяльності ДНЗ згідно з його статутом і законодавством України.
- Здійснює розробку і впровадження програм розвитку ДНЗ, навчальних планів, курсів, а також Статуту, колективного договору, правил внутрішнього розпорядку, інших документів.
- Визначає структуру управління ДНЗ і штатний розклад межах своєї компетенції.
- Розв'язує навчально-виховні, методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають у процесі діяльності ДНЗ.
- Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників ДНЗ.
- Добирає педагогічні кадри та призначає працівників з числа обслуговуючого персоналу.
- Визначає посадові обов'язки працівників, створює умови для підвищення їх професійної майстерності.
- Затверджує графіки роботи працівників і графіки відпусток.
- Стимулює і заохочує творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат у колективі.
- Організовує і вдосконалює методичне забезпечення виховного процесу.
- Керує діяльністю педагогічної ради.
- Забезпечує раціональне використання бюджетних асигнувань, а також коштів, які надходять з інших джерел, звітує про їх використання.
- Забезпечує облік, збереження і поновлення навчально - матеріальної бази, облік і збереження документації.
- Організовує роботу щодо створення та організації сприятливих умов проведення виховного процесу згідно з чинним законодавством про працю; повного виконання законодавчих та інших нормативних документів з охорони праці.
- Забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання і вживає заходів щодо приведення їх у відповідність до чинних стандартів, норм і правил охорони праці, своєчасно організовує ремонт приміщень.
- Негайно повідомляє в органи управління освітою про нещасні випадки з дітьми, вживає всіх можливих заходів щодо усунення причин нещасного випадку, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного та об'єктивного розслідування відповідно до чинних положень.
- Вживає заходів спільно з медичними працівниками щодо покращення медичного обслуговування та оздоровчої роботи в ДНЗ.
- Забороняє проведення занять за наявності небезпечних умов для здоров'я вихованців та працівників.
- Дотримується етичних норм поведінки в ДНЗ, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога.


 

 

Линеечка